употребявам

употребявам
гл. - ползвам, боравя с, служа си, прилагам, използвам, оползотворявам, вкарвам в работа, влагам
гл. - разходвам, изразходвам, харча, консумирам, хабя, изхабявам
гл. - служа си с
гл. - използувам
гл. - пропилявам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • боравя — гл. служа си, употребявам, действувам, манипулирам, ползвам се …   Български синонимен речник

  • влагам — гл. поставям, турям, слагам, намествам, помествам, понамествам, включвам гл. внасям, прилагам, привнасям, допринасям гл. употребявам …   Български синонимен речник

  • използвам — гл. употребявам, прилагам, оползотворявам, вкарвам в работа, прибягвам, ползвам се гл. печеля, получавам облага гл. стопанисвам, експлоатирам гл. злоупотребявам гл. служа си с …   Български синонимен речник

  • използувам — гл. експлоатирам, изигравам, изтръгвам, извличам гл. заблуждавам, мамя, измамвам гл. употребявам, служа си с …   Български синонимен речник

  • изразходвам — гл. разходвам, харча, похарчвам, изхарчвам гл. употребявам, консумирам, поглъщам гл. хабя, изхабявам гл. изчерпвам, довършвам гл. изяждам, изпивам, ям, пия …   Български синонимен речник

  • изхабявам — гл. хабя, похабявам, захабявам, разстройвам, повреждам, унищожавам, развалям, разрушавам гл. пръскам, прахосвам, хвърлям на вятъра, разпилявам, пропилявам, изпуквам гл. харча, консумирам, изразходвам гл. употребявам …   Български синонимен речник

  • изхарчвам — гл. харча, разходвам, изразходвам, похарчвам гл. употребявам, консумирам, поглъщам, изчерпвам, поемам, изяждам гл. хабя, изхабявам, пилея, пръскам, прахосвам, разпилявам, пропилявам, загубвам, губя гл. похабявам, губя се, изчезвам …   Български синонимен речник

  • консумирам — гл. потребявам, употребявам, изразходвам, поглъщам, харча, изхарчвам, прахосвам, изяждам гл. изпивам, ям, пия …   Български синонимен речник

  • манипулирам — гл. боравя, действувам, служа си, работя, употребявам, ползвам …   Български синонимен речник

  • оползотворявам — гл. използвам, прилагам, употребявам, вкарвам в работа, ползвам гл. служа си с …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”